Säljfast har i samarbete med Bee Charging Solution och Enkla Elbolaget byggt en snabbladdningsstation för elbilar på handelsplatsen i Sölvesborg. Laddstationen har en kapacitet på 1 x 50 kW och 1 x 22 kW med möjlighet till laddning på fyra parkeringsplatser. I anslutning till laddningsstation har även en solcellsblomma placerats. Investeringen har delvis finansierats via stöd från Klimatklivet.