Säljfast lanserar en ny hemsida. Hemsidan och konceptet är utvecklat utav Säljfast hyresgäst Creative Army som är en reklam- och webbbyrå med bas i Kristianstad. Bland kunderna finns bl.a. AB Kristianstadbyggen, Sydställningar, Hansa Medical och Spolarna. Vi tackar för ett gott samarbete och en ny modern hemsida.