Hemtjänstens nya lokal i Asarum är nu färdigställd och överlämnad. Det är folktandvårdens fd. lokal som byggts om till verksamhetsanpassade lokaler åt hemtjänsten. Förutom förändringar utav planlösningen har även ventialtionen uppgraderats med kyla och VAV-don, fönsterbyte har utförts, ytskiten har renoverats, kyla har installerats, vattenburenvärme har installerats, belysningen har ersatts med LED och el-installationerna har dragits om. Ett stort tack till alla inblandade entreprenörer för en väl utförd entreprenad och vi hoppas hemtjänsten kommer trivas i de nya lokalerna.