2012-10-28

Säljfast förvärvar sin första fastighet i Sölvesborg

Säljfast förvärvar genom ett bolagsförvärv fastigheten Mekanikern 1 i Sölvesborg. Fastigheten är på 4050 m2 varav 400 m2 utgörs av kontor och resterande 3650 m2 av butik samt verkstad. De största hyresgästerna är Ahlberg bil och Elon. Fastigheten är belägen på Kämpaslättens företagsområde och ligger i direkt anslutning till samt med utmärkt skyltläge mot den västra infarten till Sölvesborg. Fastigheten har genom sitt strategiska läge samt mark på cirka 26 000 m2 stor utvecklingspotential. Genom förvärvet etablerar sig även Säljfast för första gången som fastighetsägare i Sölvesborgs kommun.  Vi hälsar våra nya hyresgäster varmt välkomna!