2014-01-19

Säljfast installerar NODA Energistyrning

Som en del i Säljfast energibesparingsarbete har NODA energistyrning installerats i fastigheten på Östra Ringvägen 147. Vår förhoppning med systemet är att minska fastighetens förbrukningen och därmed också minska den negativa klimatpåverkan. Om pilotprojektet slår väl ut kan det bli aktuellt att installera systemet i ytterliggare fastigheter.