2016-05-03

Säljfast har avyttrat fastigheten Holje 2:666

Säljfast har avyttrat fastigheten Holje 2:666 mer känd som Taxigrillen i Olofström. Fastigheten har utgjort den minsta fastigheten i beståndet och försäljning sker för att renodla beståndet mot större förvaltningsfastigheter. Frånträdet sker omgående.