2016-06-01

Säljfast har förvärvat fastigheten Mjällby 2:21

Säljfast har förvärvat fastigheten Mjällby 2:21 som är projektutvecklingsfastighet bestående av en obebyggd mark på ca 22 000 kvm.