2016-12-19

Säljfast lämnar över förvaltningen av Amastens bestånd i Olofström

Fr.o.m 1 janurari 2017 lämnar Säljfast över förvaltningen av Amastens fastighetsbestånd på Ingenjörsgatan i Olofström. Amasten kommer därefter att förvalta fastigheterna i egen regi. Vi vill tacka Amasten för förtroendet och önska dem fortsatt lycka till med utvecklingen av området.