2011-07-01

Säljfast förvärvar fastighet i centrala Olofström

Säljfast förvärvar fastigheten Holje 104:2 på Östra Storgatan 41 i Olofström. Fastigheten innehåller cirka 900 kvm butiks- och kontorslokaler varav Posten Meddelande AB hyr cirka hälften. Resterande yta är vakant och kommer att anpassas för handelsverksamhet. Fastigheten har stor utvecklingspotential tackvare sitt goda läge för handel i nära anslutning till Netto, KappAhl och Intersport. Säljfast tillträder fastigheten omgående. 

För mer information kontakta:

Frank Arnesson, VD 
Mobil: 0705 111 333
Email: frank@saljsaminvest.se