Campingvägen 44, Sölvesborg

Fastighetsdata

Fastighetsbeteckning: Skönabäck 1:396
Adress: Campingvägen 44, Sölvesborg
Byggår: 1980
Övrigt: 560 m²

Summa area: 560 m²


Säljfast erbjuder lokalerna i strategiska lägen i Skåne och Blekinge. Lokaler formas tillsammans med dig som hyresgäst.

Säljfast
Kämpaslättsvägen 1 | 294 77 Sölvesborg | 044-20 69 50 | info@saljfast.se

Privacy Preference Center