Säljfast har sålt och frånträtt fastigheten Skönnabäck 1:396 mer känd som Mjällby AIFs klubbstuga. Köparen är Mjällby AIF som åter blir ägare till fastigheten.