Erik Dahlbergsvägen 32, Karlshamn

Fastighetsdata

Fastighetsbeteckning: Plommonet 3
Adress: Erik Dahlbergsvägen 32, Karlshamn
Byggår: 1961
Bostad: 461 m²
Samhällslokaler/kontor: 1 401 m²

Summa area: 1 862 m²


Säljfast erbjuder lokalerna i strategiska lägen i Skåne och Blekinge. Lokaler formas tillsammans med dig som hyresgäst.

Säljfast
Kämpaslättsvägen 1 | 294 77 Sölvesborg | 044-20 69 50 | info@saljfast.se

Privacy Preference Center