Granvägen 1, Asarum

Fastighetsdata

Fastighetsbeteckning: Asarum 1:13 & 1:116
Adress: Granvägen 1, Asarum
Byggår: 1980/2019
Samhällslokaler: 1 335 m²
Träning: 651 m²
Handel: 135 m²
Lager: 710 m²

Summa area: 2 831 m²


Säljfast erbjuder lokalerna i strategiska lägen i Skåne och Blekinge. Lokaler formas tillsammans med dig som hyresgäst.

Säljfast
Kämpaslättsvägen 1 | 294 77 Sölvesborg | 044-20 69 50 | info@saljfast.se

Privacy Preference Center