Nymöllevägen 3, Karlshamn

Fastighetsdata

Fastighetsbeteckning: Kvarnen 3
Adress: Nymöllevägen 3, Karlshamn
Byggår: 2005
Handel: 1 200 m²

Summa area: 1 200 m²


Säljfast erbjuder lokalerna i strategiska lägen i Skåne och Blekinge. Lokaler formas tillsammans med dig som hyresgäst.

Säljfast
Kämpaslättsvägen 1 | 294 77 Sölvesborg | 044-20 69 50 | info@saljfast.se

Privacy Preference Center