Östra Boulevarden 60, Kristianstad

Fastighetsdata

Fastighetsbeteckning: Härbärget 1
Adress: Östra Boulevarden 60 / Östra Vallgatan 37
Byggår: 1920/1950/1960/2018
Samhällslokaler: 633 m²
Kontor: 1 501 m²
Restaurang: 370 m²
Övrigt: 1 712 m²

Summa area: 4 246 m²


Säljfast erbjuder lokalerna i strategiska lägen i Skåne och Blekinge. Lokaler formas tillsammans med dig som hyresgäst.

Säljfast
Kämpaslättsvägen 1 | 294 77 Sölvesborg | 044-20 69 50 | info@saljfast.se

Privacy Preference Center